Кредит или спестявания, което е по-важно?

Ежедневно в медиите се дискутират онлайн кредитите и недостатъчната оценка на платежоспособността на заемодателите, което вероятно създава потенциални заплахи за икономиката. Отговорни служители изразяват своите мнения и виждания за настоящата ситуация при издаване на кредити, което предизвиква голям обществен резонанс на добре познати портали.

Част от обществото поддържа кредитите онлайн, част отрича нуждата от използването им, смятайки ги за печалбарство. Необходимо е да се вземе предвид, че няма как да се регулира чувството за отговорност за собствените действия с помощта на нормативни актове, дори тогава ще има част от обществото, която ще се опита да намери човек, от чието име да вземе кредит, и след това да отправи непристойни думи към кредиторите в медиите. Чувството за отговорност трябва да се възпитава и това трябва да се прави в семействата, а не да се търси вина или липса на такава в регулаторната рамка. 

Трябва да помним, че онлайн кредитите са възможно решение за краткосрочни финансови проблеми и че тези кредити не са решение на съществуващи финансови проблеми, както и посочват кредиторите.

От своя страна, втората кампания, която по определен начин е „против” заема, е предложение на кредитните институции да създават спестявания и депозити, като допълнително обучава обществеността за необходимостта да се мисли не само за днес, но и да вложи повече смисъл в утрешния ден, да се помисли  за надеждна пенсия.

Разбира се, това е положителен аспект, да се образова обществото за необходимостта от създаване на спестявания, а не просто да се харчат, но остава отворен въпросът, каква част от обществото е готова да създаде спестявания, ако % значителна част от обществото не може да извършва ежедневните си плащания и за да дочака деня на заплатата, и да изхранва себе си и семейството си, е принудено  да взема кредити онлайн.

Ако решите да харчите и заемате - тогава заемайте отговорно и сами оценете шансовете си за изплащане на кредит! От своя страна, ако решите да натрупате: изберете за себе си приемливо и изгодно за решение!